Szkoła w Dobkowie

Była szkoła podstawowa powyżej kościoła, wzniesiona w XVIII w. lub pocz. XIX w., być może pierwotnie jako plebania. Piętrowa 7-osiowa, z oknami w paskach, nakryta wys., łamanym dachem 4-spadowym z lukarnami.
Praktycznie wszystkie zachowane we wsi domy mieszkalne i budynki gospodarcze zasługują na ochronę. Tworzą bogaty, zróżnicowany zesz.. W większości pochodzą z XIX w., ale przynajmniej część jest starsza, wiele zostało później przebudowywanych. Są to zarówno murowane piętrowe (niektóre jeszcze poddaszem mieszkania) budynki mieszkalne i mieszkalno-gospodarcze, jak równie okazałe budynki mieszkalno-gospodarcze. Są też duże zagrody złożone z kilku budynków, ustawionych wokół dziedzińca ?majdanu.

 

Szkoła